Brand og redning

Ozoneringsskåp Hygio för räddningstjänst  I Fernonorden

Brand- og redningstjenester kan være særligt udsatte i deres daglige arbejde. 

Både mundering og udrustning kan eksponeres for sundhedsfarlige stoffer og forurening under en indsats.

 

Det betyder, at beklædning og udstyr som følge heraf kan bære spor af sod, røg og brændstof, som er vanskelige at fjerne.

 

Lugten af sod og brændstof sidder ofte fast i mundering og udstyr, selvom det er blevet vasket. Det repræsenterer en sikkerheds- og sundhedsrisiko ved langvarig eksponering. Det kan desinfektionsskabet afhjælpe.

 

Ozon har også en neutraliserende effekt på PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter), som er meget sundhedsskadelige og i værste fald kræftfremkaldende. Disse
aromatiske forbindelser udgør især et stort problem for personalet i brand- og redningstjenester, der udsættes for dem under forskellige indsatser.

 

Programmerne i a40Medi desinfektionsskabet er effektive og fjerner rester af kulbrinter med kun én behandling.
De effektive programmer desinficerer også skimmel og sporedannende mikrober uden at slide på udstyr og beklædning.

 

Desinfektionsskabets mere sensitive programmer kan benyttes til at behandle elektronik, såsom radioer, telefoner og måleudstyr.

 

Ved at investere i desinfektionsskabet ozon a40Medi ​ kan der spares tusindvis af kroner om året på mundering og udstyr. Det er sund fornuft og bæredygtigt, da kontamineret udstyr kan genbruges fremfor at blive kasseret.

 

Skabets programmer fjerner lugt og forlænger levetiden på tekstiler og udstyr. Der er ingen kemikalier, vand eller store temperaturudsving i rengøringsprocessen, hvilket gør den skånsom og miljøvenlig. 

 

  • Ozon og desinfektion af redningsudstyr.   Læs mere!
     
  • Kræftrisici i brand- og redningstjenester.    Læs mere!
     
  • Test af desinfektionsskabet Ozon a40Medi.   Læs mere!
 

 

Cookiescript_new