Førstehjælp og evakuering til hoteller, skoler og indkøbscentre

Førstehjælp på din arbejdsplads er ofte helt afgørende og redder liv, specielt i situationer, der kræver evakuering. Arbejdsmiljøloven giver arbejdsgiveren hovedansvaret for, at førstehjælpsudstyr og evakueringsudstyr er tilrådighed og tilpasset virksomhedens aktiviteter. I det lokale arbejdsmiljøarbejde og i beredskabsplaner kan det være svært at vurdere på hvilket niveau, og i hvilken bredde man skal vælge førstehjælpsprodukter og udstyr til evakuering i sit kriseberedskab. Arbejder du på en skole, et hotel eller i butik har vi de produkter du har brug for. Ferno Norden er leverandør til politi, redningstjenester og ambulancevæsen og har mere end 40 års erfaring inden for akuttasker, medicinske tasker, evakueringsprodukter og førstehjælpstasker.
Hvis masseulykker opstår er det ikke altid de udarbejdede rutiner, der er etableret for virksomheden er tilstrækkelige. I tilfælde af strømafbrydelser/brande på hoteller, skoler eller i offentlige bygninger kan der opstå særlige behov ved evakuering af for eksempel tilskadekomne eller handicappede. Det at have en evakueringsmadras, evakueringsstol eller nemt og enkelt at kunne medbringe førstehjælpsudstyret til skadestedet er vigtigt. Vi har udviklet fleksible førstehjælpstasker som både kan monteres på væggen og hurtigt kan tages med, hvis det er nødvendigt.

 

Førstehjelpsvesker redder liv - Ferno Norden

Førstehjælp kan redde liv

Ferno Norden har med udgangspunkt i gældende lovgivning om beskyttelse mod ulykker og i arbejdsmiljøloven sammensat færdigpakkede førstehjælpstasker, der er velegnet til virksomheder og institutioner som hoteller, skoler, butikker, indkøbscentre, turisterhverv og andre offentlige rum. Alle tasker kan skræddersys og udstyres med for eksempel hjertestarter (defibrillator/AED), tourniquet, forbindinger m.m. Ferno Norden tilbyder færdige og tilpassede kvalitetsprodukter til førstehjælp, evakuering og pågående livstruende vold.

 

Førstehjælpstasker redder liv

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Evakueringsudstyr til hotel og skole

Evakuering med båre, evakueringsmadras eller evakuering med bærestol er i nogle virksomheder og situationer nødvendige at medtage i evakueringsplanerne. Hvilken løsning og hvilke produkter, som passer til din virksomhed styres af lokale forhold  men reguleres også af forskellige forskrifter samt det forebyggende arbejdsmiljø- og krisehåndteringsarbejde, der udføres i virksomheden. Behovet varierer fra virksomhed til virksomhed. I Ferno Norden har vi arbejdet med politi, redningstjenester og ambulancevæsen i mange år, og vi har stor erfaring med, hvordan udrykningstjenester vælger bårer og andet udstyr til evakuering og førstehjælp/traume. Nedenfor har vi sammensat færdigpakkede produkter med evakueringsudstyr til hoteller og skoler.

 

Evakuering PLIVO - Ferno Norden

Evakueringsudstyr

Pågående livstruende vold (PLIVO)

PLIVO, eller pågående livstruende vold er desværre blevet et begreb, der stiller helt nye krav til samfundet som helhed. Nationale analyser viser stigende vold og terrortrusler og at offentlige virksomheder og miljøer som skoler, hoteller og butikker har behov for et bedre kriseberedskab ved traumer.
Håndteringen af spørgsmål omkring disse problematikker varetages som oftest af en sikkerhedsansvarlig.
Behovet øges derfor også for evakueringsudstyr som evakueringsmadrasser og evakueringsstole, bårer, bærestole og tilpassede førstehjælpstasker ved pågående livstruende vold (PLIVO).


Der er mange udtryk inden for dette område, og de mest almindelige er: IFAK = Individual First Aid Kit. PLIVO = Pågående livstruende vold. MASCAL = Mass Casualty/masseskadetilfælde Tourniquet = En sammenhængende bandage beregnet til at stoppe blødning. Stop The Bleed = Et internationalt træningsprogram, der skal øge bevidstheden i befolkningen om, hvordan man stopper akut blødning.

Ferno Norden sælger kvalitetsprodukter til evakuering og færdigpakkede førstehjælpstasker til pågående livstruende vold (PLIVO).

PLIVO øvelse - DSB

Stop The Bleed udstyr

Cookiescript_new