Idræt og sport

I Ferno Norden har vi i mere end 40 år arbejdet tæt sammen med vores kunder omkring spørgsmål relateret til sikkerhed, forflytning, evakuering og medicinsk udstyr. Vores produkter benyttes dagligt af virksomheder, der stiller høje krav, f.eks. i ambulancevæsenet, redningstjenester, politi og i forsvaret.

Inden for idræt og sport bliver førstehjælp af mange forbundet med et simpelt førstehjælpskit eller en førstehjælpstavle, men det bør være mere omfattende end det. Flere akut opståede situationer har vist, at den første indsats på stedet kan være direkte livsvigtig. Dette gælder alt fra hjerte-lunge-redning til livstruende blødninger eller andre akutte skader. Og det stiller krav til udstyret. 

Med bevidstheden om, at en uventet situation kan opstå, bør du have en plan for hurtig respons på skadestedet.
Hvis du arbejder med aktiviteter som svømning og andre sportsgrene, hvor mange besøgende regelmæssigt samles, så ved du, at ulykker kan ske med jævne mellemrum. Derfor er det vigtigt at være forberedt på bedste vis.

I det lokale arbejdsmiljøarbejde og handlingsplan for beredskab kan det være svært at evaluere niveauet og bredden af førstehjælpsprodukter, der skal vælges til dit kriseberedskab.
Det kan variere fra enkle sportsskader som forstuvninger og snit, til mistanke om nakke- og rygskader, vandlivredning og nedkøling (hypotermi).

Vi har udviklet fleksible førstehjælpstasker, der både kan monteres på en væg, og hurtigt tages med dig, når det er nødvendigt. Alle løsninger kan skræddersys ud fra din virksomhed, og vi har også færdigpakket tasker til f.eks. kampsport.

For at se hele vores sortiment, kig under produkter: Akutenheder og Akutmedicinsk udstyr. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål om, hvilket udstyr, der kan være bedst egnet til din virksomhed.

 

 

Idrætsforeninger I Ferno Norden Danmark

Førstehjælpsprodukter 

 

Beredskab ved større ulykker med mange tilskadekomne


Større ulykker med mange tilskadekomne er desværre blevet et hændelsesscenarie som man i dag er nødsaget til at forholde sig til. Det kræver planlægning i forhold til beredskabet, og det stiller helt nye krav til samfundet som helhed.

Nationale analyser viser stigende vold og terrortrusler. Det betyder, at offentlige virksomheder og miljøer har behov for et bedre kriseberedskab ved denne type hændelser.
At have adgang til en akuttaske med udstyr til at håndtere mere alvorlige blødninger og kvæstelser kan være helt afgørende for at redde liv, da der kan gå en rum tid, før den professionelle hjælp ankommer. 
Der er specielt tre begreber som går igen, når det gælder førstehjælp i situationer med mange tilskadekomne, og hvor der kan være behov for at stoppe alvorlige blødninger:
Individual First Aid Kit (IFAK) står for Individuelt førstehjælps-kit
Tourniquet er et forbindingsværktøj beregnet til at lukke af for blodet til en ekstremitet, og derved stoppe større blødninger
Stop The Bleed er færdigpakkede tasker, som indeholder udstyr til at stoppe kraftige blødninger. Alt er pakket, så man kan efterlade et sæt hos en patient, og komme videre til den næste. Ofte er disse tasker pakket med udstyr til 10 patienter, og indeholder som regel ekstra gear som en nødevakueringsbåre og lignende. 
 
I dag er det næsten en selvfølge, at vi har adgang til en hjertestarter på arbejdspladsen eller i de offentlige miljøer. De fleste mennesker har kendskab til, og er i stand til at starte HLR (Hjerte-Lunge-Redning) i tilfælde af hjertestop, fordi vi ved, at tiden er en kritisk faktor.
 
På verdensplan ser vi i dag en lignende tendens med øget bevidsthed om, at vi på samme måde skal øge vores viden og adgang til udstyr, når det gælder masseulykker og alvorlige blødninger.
I Ferno Norden sælger vi kvalitetsprodukter til evakuering samt færdigpakkede førstehjælpstasker og udstyr, der kan benyttes ved større ulykker med mange tilskadekomne.

Udstyr

Evakuering

Mange mennesker forbinder evakuering med brand.
Ud over evakuering i tilfælde af brand kan det også være afgørende at kunne forflytte en syg eller skadet person sikkert væk fra et offentligt miljø, mens man venter på professionel hjælp. Det gælder både af hensyn til privatlivets fred, og for at virksomheden kan fortsætte sin drift. Mange lokaler og rum er meget gennemtænkte med hensyn til tilgængelighed. Imidlertid ser vi ofte, at det kan stå sværere til, når man vil ud igen. 

Kan alle, selv handicappede, komme hurtigt ud af dine lokaler, selvom elevatoren er ude af drift eller ikke må benyttes. Så er du lykkedes!

Kontakt os for personlig hjælp!

 

Evakuering idræt Ferno Norden Danmark

Evakueringsudstyr

 

Vandredning

Når man har en virksomhed knyttet til aktiviteter i vand medfører det en risiko for, at skader og dermed også redningsarbejde kan forekomme i det våde element.
At få en person op af vandet på en enkel måde kan være en udfordring uden det rigtige udstyr. 
Hvis du også har mistanke om en skade efter f.eks. dykning, stilles der yderligere krav til håndteringen.
I Ferno Norden arbejder vi med udstyr, der dagligt benyttes i ambulance- og redningstjenesten, hvor disse typer ulykker og skader skal håndteres. To vigtige funktioner i denne sammenhæng er at sikre nakke og ryg og samtidig få den tilskadekomne hurtigt op af vandet for at undgå nedkøling (hypotermi).
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål omkring, hvilket udstyr der kan være bedst egnet til din virksomhed.

Kontakt os for personlig hjælp!

 

Vandredning. Ferno Norden

Udstyr til vandredning

 

Cookiescript_new