Evakuering med bærestol eller evakueringsmadras

Det er altid overvejelser som er nødvendige at medtage i evakueringsplanerne.

Hvilken løsning og hvilke produkter, som passer til din bygning styres af lokale forhold  men reguleres også af forskellige forskrifter samt det forebyggende arbejdsmiljø- og krisehåndteringsarbejde, der udføres i virksomheden.

Behovet varierer fra sted til sted. I Ferno Norden har vi arbejdet med ergonomisk patienttransport i mange år. Nedenfor viser vi et par af de produkter som vi kan tilbyde til evakueringsløsninger.

Såfremt at du/I ønsker at høre mere eller vil se en demonstration af produkterne, så kontakt os gerne.

 

LEAVE NO ONE BEHIND

Hjælpemidler til evakuering

.

Førstehjælp til hoteller, skoler og indkøbscentre

Førstehjælppå din arbejdsplads er ofte helt afgørende og redder liv.
I bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning står flg:

§10 stk. 2:
Der skal under hensyn til risikoen ved brand og andre ulykker være forsvarlig mulighed for flugt og redning af personer.

og

§ 12:
Arbejdsstedet skal være forsynet med passende ildslukningsudstyr, redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde, når arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet.

Stk. 2. Der skal være særlige lokaler til førstehjælp, når det er nødvendigt. Lokalerne skal i tilstrækkelig mængde indeholde nødvendigt udstyr og materiel, der er anbragt på hensigtsmæssige steder. Lokaler til førstehjælp skal være let tilgængelige med bårer.

Arbejdsmiljøloven giver arbejdsgiveren hovedansvaret for, at førstehjælpsudstyr og evakueringsudstyr er tilrådighed og tilpasset virksomhedens aktiviteter.

Ferno Norden er leverandør til politi, redningstjenester og ambulancevæsen og har mere end 40 års erfaring inden for akuttasker, medicinske tasker, evakueringsprodukter og førstehjælpstasker.

I tilfælde af brande eller ulykker på hoteller, skoler eller i offentlige bygninger kan der opstå særlige behov ved evakuering af for eksempel tilskadekomne eller handicappede.

Det at have en evakueringsmadras, evakueringsstol eller nemt og enkelt at kunne medbringe førstehjælpsudstyret til skadestedet er vigtigt.

Førstehjelpsvesker redder liv - Ferno Norden

Førstehjælp redder liv

Beredskab ved større ulykker med mange tilskadekomne

Større ulykker med mange tilskadekomne er desværre blevet et hændelsesscenarie som man i dag er nødsaget til at forholde sig til. Det kræver planlægning i forhold til beredskabet, og det stiller helt nye krav til samfundet som helhed.

Nationale analyser viser stigende vold og terrortrusler. Det betyder, at offentlige virksomheder og miljøer som skoler, hoteller og butikker har behov for et bedre kriseberedskab ved denne type hændelser.

Behovet stiger derfor også for redningsudstyr som evakueringsmadrasser, evakueringsstole, bårer, bærestole og tilpassede førstehjælpstasker.

Erfaringerne fra ulykken ved Boston Marathon viste at udfordringerne primært er: Mange tilskadekomne og et stort behov for at stoppe voldsomme blødninger.

Der er specielt tre begreber som går igen inden for denne kategori:

  • Individual First Aid Kit (IFAK) står for Individuelt førstehjælps-kit
  • Tourniquet er et forbindingsværktøj beregnet til at lukke af for blodet til en ekstremitet, og derved stoppe større blødninger
  • Stop The Bleed er færdigpakkede tasker, som indeholder udstyr til at stoppe kraftige blødninger. Alt er pakket, så man kan efterlade et sæt hos en patient, og komme videre til den næste. Ofte er disse tasker pakket med udstyr til 10 patienter, og indeholder som regel ekstra gear som en nødevakueringsbåre og lignende. 
 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Cookiescript_new