Redningsarbejde i lukkede rum (confined spaces)

Redning i lukkede rum eller confined spaces kan ofte være i udsatte miljøer og kræver udstyr, der ikke optager meget plads, men stadig håndterer opgaven.

Hvad definerer et lukket rum?

"Lukket rum betyder et rum, hvor der på grund af utilstrækkelig ventilation kan dannes en farlig atmosfære, og hvor det er vanskeligt at komme ind og ud."

Er der tale om en arbejdsplads er der klare love og regler, der stiller krav til arbejdspladsens design, ventilation, risikovurderinger og udstyr osv.

En del af dette arbejde består i at have en plan for redning og evakuering i tilfælde af akut skade eller sygdom blandt personalet. Her er det vigtigt at have en udarbejdet plan og udstyr på plads, der kan håndtere opgaven. Valget af udstyr styres af forholdene i miljøet. Når det kommer til redning i det ydre miljø, skal udstyret tilpasses ulykkessituationen.

Relevante spørgsmål at stille er f.eks.:

- Er det muligt at udføre lodrette eller vandrette løft?
- Er der behov for at sikre personens nakke og ryg?
- Skal evakueringen ske gennem mandehuller? Og så videre.

Dette er spørgsmål, som bør diskuteres inden valget falder på udstyr.
Nedenfor har vi listet de mest gængse produkter egnet til redning i lukkede rum, eller steder der generelt er vanskelige at tilgå, og som kan håndtere mandehuller.

Kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning omkring det bedst egnede udstyr til din arbejdssituation.

 

Avanceret redning Ferno Norden Danmark

Udstyr til redningsarbejde i lukkede rum

Cookiescript_new