Bæredygtighed og miljømål

Vores bæredygtigheds- og miljøarbejde

 

Ferno Norden Denmark A/S ønsker at være en drivkraft og en rådgiver for det grønne løsninger på de områder, hvor vi leverer udstyr og know how. Vi ønsker at bidrage til opnåelsen af FN's bæredygtighedsmål.
Ferno Norden Group har et overordnet og udvidet ansvar for arbejdet med opfølgning på lovkrav om gennemsigtighed mv. Læs gerne mere på gruppens side for bæredygtighed her!

- Vi fokuserer på at udarbejde løsninger, der involverer genbrug af materialer, gennem leverandører og producenter, vi allerede arbejder tæt sammen med. Vi arbejder også for, at vores samarbejdspartnere har samme fokus på klare mål for bæredygtig produktion. Ved at bruge kvalitetsprodukter med lang levetid, som kan genbruges eller genanvendes på en god måde, såsom Ferno-produkter, reducerer vi mængden af affald.

- Vi er en virksomhed, der sørger for egen transport i forbindelse med kundebesøg, produktpræsentationer og produkttræning. Det er vigtigt for os at tænke bæredygtighed i vores transportbehov i forhold til brug og udskiftning af firmabiler.

- Vi ser værdien i at give god og korrekt uddannelse, og har fokus på at løfte medarbejderne kompetencemæssigt, hvilket også er centralt i forhold til vores produkter og deres anvendelsesområder.

- Vi i Ferno Norden Danmark A/S er ISO9001 og ISO14001 certificerede for at sikre vores arbejde med blandt andet miljø og kvalitetssystemer.

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde følger og er baseret på FN's Agenda 2030, som består af 17 globale mål for bæredygtig udvikling, der har til formål at udrydde fattigdom, stoppe klimaforandringer og skabe fredelige og sikre samfund. Læs mere her!

4. KVALITETSUDDANNELSE

Vi vil gøre det muligt for vores medarbejdere at udvikle deres kompetencer inden for det, vi producerer og de produkter, vi leverer til vores kunder, samt gøre det muligt for vores ansatte at udvikle og øge deres generelle kompetenceniveau.

8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi tilskynder og faciliterer, at vores medarbejdere får arbejdsopgaver, der passer til og udfordrer deres kompetencer. Som virksomhed vil vi fortsætte med at vokse og være økonomisk bæredygtige for at skabe en tryg arbejdsplads for vores ansatte, og vi vil være en bæredygtig leverandør for vores kunder i mange år fremover.

9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Vi vil facilitere, at vores medarbejdere kan tage del i den daglige drift for at skabe innovative produkter og services, som vi kan tilbyde vores kunder som leverandør. Vi vil være en drivkraft for en bæredygtig omstrukturering af erhvervslivet, hvor vi med en effektiv ressourceanvendelse og miljøvenlig teknologi og produktion bidrager til at gøre erhvervslivet mere bæredygtigt. Vi arbejder aktivt for at afkorte den fysiske forsyningskæde, således at transporten, ved levering af produkter bliver kortest mulig, og aftrykket på miljøet reduceres.

12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi har fokus på at sikre, at vores materialer kan genbruges og genanvendes. Vi bestræber os på at tilbyde produkter, hvor størst mulig andel af materialer, der er brugt under produktionen, kan genanvendes. Vi sætter klare og entydige mål for at reducere mængden af affald før, under og efter produktionen.

17. PARTNERSKABER FOR HANDLING

Vi ved, at vi ikke kan nå bæredygtighedsmålene alene, men hvis vi - med vores medarbejdere, partnere, kunder og leverandører arbejder sammen om at nå målene, vil vi bidrage med det, vi kan. Ved at stille klare og tydelige krav til vores interessenter og samtidig sætte fokus på, hvad vi kan gøre for at bidrage til at nå målene, gør vi en aktiv indsats.


 

 

Sammen gør vi en forskel!

Cookiescript_new