Indledning

Sælger er Ferno Norden Denmark A/S, Herstedvang 8, 2620 Albertslund, e-mail adresse fas@fernonorden.com, telefon 43 62 43 16, CVR nummer 15 28 06 89, og betegnes i det følgende som sælger/sælgeren. Ferno Norden A/S ejer webshoppen www.fernonorden.dk. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for www.fernonorden.dk. Vi forbeholder os retten til i enkelte tilfælde, før bekræftelse, at nægte eller ændre kundens bestilling for ukorrekte personoplysninger eller virksomhedsoplysninger eller, hvis kunden har betalingsanmærkninger.
Sælger tager forbehold for, at varer kan være udsolgt, eventuelle billed- og tastefejl på websiderne, for eksempel fejl i produktbeskrivelser eller tekniske specifikationer, forkerte priser samt prisjusteringer (for eksempel pga. ændrede leverandørpriser eller ændringer i valutakurser) eller fejlagtig information om, at en vare er på lager. Sælger har ret til at korrigere sådanne eventuelle fejl og ændre eller opdatere informationen til enhver tid, med undtagelse af bestillinger, som er bekræftede.

Alt billedmateriale på websiderne skal betragtes som illustrationer. Oplysningerne kan ikke forventes at gengive antallet af varer kunden modtager eller varens eksakte udseende, funktion eller oprindelse.
Sælger skal besvare spørgsmål fra kunder på e-mail inden for 48 timer (2 arbejdsdage) fra henvendelsen er modtaget. Dette gælder kun for henvendelser, som vedrører gennemførte køb og bestillinger. Svaret skal være personligt.

Forbrugerens ret til hjælp

Kunden har altid ret til at henvende sig direkte til virksomheden for at få hjælp i forbindelse med reklamationer, spørgsmål om fortrydelsesret og andet som vedrører køb eller bestilling. Dette gælder selv om virksomheden ikke selv leverer varerne eller tjenesteydelserne, men benytter en underleverandør.

Vilkår og betingelser

Ferno Norden A/S kan ikke indgå aftaler med mindreårige uden forældres godkendelse. Bindende købsaftaler kan kun indgås med personer over 18 år. Kreditkøb kan kun gennemføres med personer over 18 år. Trykfejl kan forekomme og dermed kan priser ikke garanteres. Betaling til Ferno Norden A/S sker med faktura efter kreditgodkendelse.

Kortbetaling

Ferno Norden A/S accepterer p.t. to former for betaling, faktura og kreditkort. Hvis du ønsker at betale med faktura, skal du kontakte vores kontor for en godkendelse.

Fakturering

Virksomheder kan modtage fakturaer direkte fra Ferno Norden A/S efter en kreditvurdering. Kontakt venligst vores kontor, hvis faktura ønskes.

Delbetaling

Ferno Norden A/S tillader ikke delbetaling.

Leveringsbetingelser

Leveringstiden er normalt omkring 2-5 arbejdsdage, hvis varen er på lager hos os eller 2-7 arbejdsdage, hvis varen er tilgængelig på centrallager hos vores leverandør. Skulle leveringstiden være længere end beregnet vil vi kontakte dig via e-mail eller telefon. Hvis vi ikke leverer produktet inden for en rimelig tid, har du som kunde ret til at annullere købet. Vi stræber altid efter, at du som kunde får leveret dit produkt så hurtigt som muligt.

Større produkter leveres normalt af Schenker i hele Danmark. Når produktet/produkterne er ankommet til terminalen vil du blive underrettet via telefon omkring leveringstidspunktet. Schenker giver også besked inden leveringen for at sikre, at du er hjemme. Levering sker på hverdage, normalt imellem kl. 08.00 og 16.00. Produkterne leveres til porten, hvis du bor i lejlighed og op til indkørslen, hvis du bor i hus, eller så tæt på port eller indkørsel som en lastbil kan køre. Vær opmærksom på, at det er speditøren, der foreslår tidspunktet for levering og at leveringstiden er indstillet i 4 timers intervaller (for eksempel fra  kl. 08.00–12.00). Såfremt du ikke er hjemme ved levering, returneres varerne til Schenker, og går retur til Ferno Norden A/S. For ikke modtagede eller afviste forsendelser opkræver vi dig DKK 300 for administration og omkostninger. Husk derfor at give os besked i god tid, hvis du ikke har mulighed for at modtage varerne.

Ferno Norden A/S sender varer med Schenker, DHL og med PostNord. Varer bestilt via Ferno Norden A/S's hjemmeside leveres kun i Danmark. (Grønland/Færøerne) Hvis du ønsker levering uden for Danmark, bedes du kontakte os på fas@fernonorden.com, da særlige forsendelsesvilkår vil gøre sig gældende. Bestillinger med leveringsadresse uden for Danmark vil blive annulleret, men du vil blive kontaktet af vores kontor.

Fragtomkostninger

Ferno Norden A/S opererer i øjeblikket med en fast fragt på DKK 109,00 inkl. moms pr. forsendelse på varer købt i webshoppen. Dette gælder for leveringer i Danmark (Se "Leveringsbetingelser").

Annullering

Du kan omkostningsfrit annullere produkter som du har bestilt frem til varen er leveret hjem eller til det valgte bestemmelsessted. Varen kan nemt annulleres ved at sende en e-mail til fas@fernonorden.com. Husk venligst at oplyse ordrenummeret. Pengene returneres til samme kontonummer som der blev opkrævet fra.

Garanti

Garanti fra sælger eller producent giver køberen rettigheder udover dem som køberen allerede har efter den ufravigelige lovgivning. En garanti indebærer således ingen begrænsninger af køberens ret til reklamation og krav i tilfælde af forsinkelse eller mangler.

Reklamation

Vi vælger at følge forbrugerombudsmandens beslutninger. Hvis der er en mangel ved varen, må køber inden for rimelig tid efter, at den er blevet opdaget eller burde være blevet opdaget, underrette sælger om, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Køber har altid reklameret tids nok, hvis det sker inden for 2 måneder fra manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget. Reklamation kan ske senest to år efter, at køber overtog varen. Hvis varen eller dele af den er beregnet til at holde betydeligt længere end to år, er reklamationsfristen fem år.

Hvis varen har en mangel og det ikke skyldes køber eller omstændigheder på køberens side, kan køber i henhold til reglerne i forbrugeraftaleloven kapitel 4 tilbageholde købesummen, vælge mellem udbedring eller omlevering, kræve nedslag i pris, kræve aftalen ophævet og/eller kræve erstatning fra sælger. Reklamation til sælger skal ske skriftligt.

Udbedring eller omlevering

Køberen kan vælge imellem at kræve afhjælpning af mangelen eller levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering). Sælger kan modsætte sig købers krav, hvis gennemførelse af kravet er umulig eller vil påføre sælger uforholdsmæssige omkostninger. Udbedring eller omlevering skal ske inden for rimelig tid.

Prisnedslag

Køber kan ved en mangel kræve et passende afslag i købesummen, hvis varen ikke bliver udbedret eller omleveret. Det betyder at forholdet imellem den nedsatte og den aftalte pris svarer til forholdet imellem varens værdi i mangelfuld og kontraktmæssig stand. Hvis særlige grunde taler for det, kan prisnedslaget i stedet sættes lig manglens betydning for køberen.

Annullering

Hvis varen ikke er udbedret eller omleveret, kan køber ophæve købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til sælger inden for rimelig tid. Parterne skal bestræbe sig på at løse eventuelle tvister i fordragelighed. Hvis det ikke lykkes, kan køberen kontakte Forbrugerrådet for mægling. 

Fortrydelsesret

Med mindre aftalen er undtaget fra fortrydelsesret kan køber fortryde købet af varen i henhold til lovgivningen om fortrydelsesret. Ønsker køber at udøve sin fortrydelsesret skal køber give sælger meddelelse herom.

Køberen skal give sælger besked om at der gøres brug af fortrydelsesretten inden 14 dage fra, at fristen begynder at løbe. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Fortrydelsesfristen anses for at være overholdt, hvis meddelelsen er sendt inden udløbet af fristen. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er blevet gjort gældende, og meddelelsen skal ske skriftligt (standardfortrydelsesformular, e-mail eller brev).

Fortrydelsesfristen begynder at løbe fra:

  • Hvis aftalen vedrører en vare, den dag, hvor køber eller den af køber angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse.
  • Er der solgt et abonnement, eller hvis aftalen indebærer regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, løber fristen fra den dag første vare er i købers fysiske besiddelse.
  • Består købet af flere leverancer, vil fortrydelsesfristen løbe fra dagen efter sidste leverance er modtaget.

Fortrydelsesfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige frist, hvis sælger ikke før aftaleindgåelsen oplyser, at der er fortrydelsesret, og at der foreligger et standardiseret fortrydelsesskema. Det samme gælder ved manglende information om vilkår, tidsfrister og procedure for brug af fortrydelsesretten. Hvis sælger sørger for at give oplysningerne i løbet af disse 12 måneder, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor køberen modtog oplysningerne.

Ved brug af fortrydelsesretten skal køber returnere varen til sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor køber har givet sælger meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Køber afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen med mindre andet er aftalt eller sælger har undladt at oplyse, at køberen skal dække returomkostningerne.

Køber kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måde for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, uden at fortrydelsesretten bortfalder. Hvis testning af varen går udover, hvad der er forsvarligt og nødvendigt kan køber hæfte for eventuel forringelse af varens værdi. Beløbet kan gå op til varens totale pris.

Sælgeren er forpligtet til at tilbagebetale alle beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor sælger har modtaget meddelelse om købers beslutning om at anvende fortrydelsesretten. Sælger har ret til at tilbageholde betalingen indtil han har modtaget varen fra køberen eller køber har fremlagt dokumentation for, at varerne er sendt retur.

Kampagner

Kampagner og udsalg gælder kun så længe lager haves eller til en specificeret dato.

Personoplysninger

Al behandling af personoplysninger internt i Ferno Norden A/S sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du besøger/bruger eller kommunikerer med os på vores digitale kanaler kan vi indsamle oplysninger om dig så som navn, postadresse, e-mailadresse, mobilnummer og geografiske data. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller lignende, kan yderligere personoplysninger, du vælger at give os, behandles. Personoplysninger indsamles:

-for at vi kan kommunikere med dig,
-for at administrere markedsaktiviteter, samt
-for at vedligeholde, udvikle og forbedre vores digitale kanaler og de platforme som de bruges på.

Vi kan også bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring og kampagnetilbud. Vi kan også informere dig om andre produkter og tjenester som vi tilbyder og som kan være af interesse for dig. Hvis du ikke ønsker at modtage sådan information, bedes du venligst kontakte os på fas@fernonorden.com.

For yderligere information kan du læse vores Privatlivs- og persondatapolitik.

Kortbrug og kortoplysninger

Ferno Norden A/S opbevarer ikke personnummer eller kortnummer. Dette håndteres af vores samarbejdspartnere Klarna og Nets, som er certificeret i henhold til standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Det betyder, at de opfylder de strenge sikkerhedskrav for korthåndtering som stilles af de internationale kortudstedere; Visa, Mastercard, American Express, JCB og Discover Card (inklusiv Diners Club). Det som gemmes er navn og adresse så vi let kan finde en kvittering igen, hvis køber anmoder om en kvitteringskopi.

Den registrerede forbruger har ret til at anmode om et registerudtræk for at se, hvilke oplysninger der er gemt. Den ansvarlige for personoplysninger skal efter anmodning fra den registrerede, rette oplysninger som er forkerte, ufuldstændige eller vildledende.

Cookiescript_new